მონაცემები

N დასახელება აღწერა
1 " v " - სებრი ხეობა ხეობის ერთ-ერთი მორფოგრაფიული კატეგორია,რომელსაც განივ პროფილში ლათ... + ...
2 "გაფუებული ბორცვი" რელიეფის დადებითი ფორმა,რომელიც წარმოიქმნება ჭარბტენიან ფხვიერ ქანე... + ...
3 "რომის კლუბი" საერთაშორისო (არასამთავრობო) მეცნიერული ორგანიზაცია შექმნილი 1968 წ... + ...
4 აბაზანა სხვადასხვა წარმოშობის (ტექტონიკური, კარსტული, ეროზიული, ეოლური და ს... + ...
5 აბაზანური ლანდშაფტი რელიეფი, რომელიც წარმოდგენილია მრავალრიცხოვანი დახშული ქვაბულებით (... + ...
6 აბიოსესტონი წყალში ატივნარებული მინერალური ნაწილაკები (ზოგიერთი ავტორი მასვე მი... + ...
7 აბიოტიკური გარემო ბუნების ძალები და მოვლენები, რომელთა წარმოშობა პირდაპირ არ არის დაკ... + ...
8 აბიოტური ფაქტორები გარეგანი არაცოცხალი გარემოს ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ცხ... + ...
9 აბისალი ზღვის ყველაზე ღრმა ნაწილი (2 ათ. მ.-ზე მეტი), რომელიც გეომორფოლოგიუ... + ...
10 აბისალური ვაკეები ღრმა ზღვის ვაკეები ოკეანურ ქვაბულებსა და განაპირა ზღვების როფებში. ... + ...
ნაპოვნია 3527 ჩანაწერი, ნაჩვენებია /3527